Rovnica ktorá rozhodla

Drahý návštevník našej stránky,

aby naše občianske združenie nepôsobilo ako anonymný spolok, rozhodli sme sa poodkryť trocha z nášho osobného života, súkromia a motivácií.

Moje meno je Marián Hamráček a som jedným z 3 zakladajúcich členov Montessori cesta o.z. Na prvý pohľad možno trocha netradične elektrotechnický inžinier, ktorý sa mieša pedagógom „do kapusty„. Avšak moment, ktorý rozhodol o mojom záujme o montessori pedagogiku bol nanajvýš vedecký 🙂 .

Počas svojho vzdelávania som nikdy nepatril medzi elitu, ale s matematikou sme si vždy rozumeli lepšie ako s ostatnými predmetmi. Jasné pravidlá a vzorce opisujúce svet okolo nás aj prostredníctvom matematiky vo fyzike boli mojou šálkou kávy. Zvedavosť vedieť ako a prečo fungujú veci okolo nás tak ako fungujú bola silným hnacím motorom.

Montessori objavila moja manželka v čase keď sme riešili škôlku nášho najstaršieho syna. Keďže som to z počiatku bral ako jej krátkodobé nadšenie pre niečo nové, nevenoval som tomu zvláštnu pozornosť. Keď však toto nadšenie trvalo viac ako rok a neustále rástlo, začal červík zvedavosti vŕtať aj v mojej hlave. Dôvodov za bolo postupne viac a viac v porovnaní s tými proti. O tom možno niekedy inokedy. Zlomový moment ale nastal pri mojom stretnutí s pomôckami pre oblasť matematiky.

Montessori cesta o.z.

Binomická kocka

Bol to moment, keď som si uvedomil, že výraz, ktorý som dovtedy vnímal iba ako vzorec a bolo mi jasné pravidlo ako s ním naložiť pri úprave rovníc, má aj svoje hmatateľné vyjadrenie.

To prvé (a+b) tak nejak všetci zvládame intuitívne už od škôlkarských čias. Keď od Jožka dostanem 2 autíčka a 3 už mám tak si zrátam že už mám 5. Pohybujeme sa po číselnej osi vľavo alebo vpravo, podľa toho či odčítavame alebo sčítavame.

To druhé (a+b)2 nás však dostáva z číselnej osi na plochu, keďže „na druhú“ to už je štvorec. A keďže v učebniciach pre príslušný ročník ZŠ sa nachádza rovnica (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 tak sa to poslušne naučíme a ideme ďalej.

To tretie (a+b)3 sa už možno ani ku každému nedostane. Na tretiu nás totiž posúva z plochy do priestoru. A zapamätať si vzorec: a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 bez hlbšieho porozumenia už asi dá celkom zabrať.

Keď sa rozsvieti žiarovka …

A potom si predstavte, že príde niekto a dá Vám do ruky hračku, s ktorou sa hrajú deti v škôlke a ktorá prenesie túto úlohu zo zošita matematiky do reálneho života.

Mne sa rozžiarili oči a zasvietila tá povestná objaviteľská žiarovka 🙂

binomická kocka
Binomická kocka

Úžas nad tým, že už deti v škôlke precízne vyberanými a prispôsobenými „hračkami“ podvedome nasávajú túto vysokú matematiku, prebudil k zanieteniu pre montessori metódu aj mňa.

Len si predstavte, že namiesto toho, aby si deti lámali hlavu pri preberaní tohto učiva na matematike a premýšľali nad tým čo im ten vzorec che povedať, si iba vybavia spomienku na túto hračku. Riešia túto problematiku v úplne opačnom garde – prechádzajú z reality na papier. Takže keď píšu, už presne vedia čo to znamená na ploche alebo v priestore. Nie je ťažké si domyslieť, že takýmto prístupom sa žiadny strašiak z matematiky nekoná.

Rozuzlenie – binomická kocka

Ako sa vraví – v jednoduchosti je krása a je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Takže bez zbytočného vysvetľovania pár ilustračných obrázkov:

binomická kocka
binomická kocka

Záver

A predstavte si, že oni tam v tej škôlke majú aj kocku pre výraz (a+b+c)3 … to až budú vedci keď vyrastú 🙂

binomická kocka
(a+b+c)3

Pre prípad hlbokého záujmu: Wikipédia – Binomická veta