O nás

Montessori cesta, o.z. je založené podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, je otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú vzdelávacie činnosti, rodinnú výchovu a vzdelávajú deti a ich rodičov podľa princípov pedagogiky Márie Montessori.

Nosnou činnosťou je prevádzkovanie súkromnej materskej školy Márie Montessori  s dennou prevádzkou.

Úplne znenie stanov:  Stanovy – Montessori Cesta o.z.

Zakladajúcimi členmi združenia sú Mgr. Marta Fudalyová, Ing. Mária Hamráčková a Ing. Marián Hamráček.

Garantom montessori princípov v našom občianskom združení je Mgr. Marta Fudalyová, s dlhoročnými skúsenosťami a neustále dopĺňaným vzdelávaním v montessori pedagogike.

Prečítať si viac o Marte.
Mgr. Marta Fudalyová

Mária a Marián Hamráčkovci – aktívni rodičia, ktorých oslovili myšlienky Marie Montessori. Rozhodli sme sa naplno podporiť dlhoročnú snahu Marty o vybudovanie montessori centra v Prešove. Presvedčilo nás, že Marta má ako jeden z mála pedagógov na Slovensku potrebné vzdelanie v tejto špecializácii a Martine zanietenie do bodky, ale s láskavosťou a nekonečnou trpezlivosťou napĺňať pôvodné princípy montessori vzdelávania.

Prečítať si viac o nás.
Marián a Mária Hamráčkovci s deťmi