Súkromná MŠ

Súkromná materská škola Montessori cesta

Pomôž mi aby som to dokázal sám. Maria Montessori

Povinné zverejňovanie

Dotácia od Slovak Business Agency 

Súkromná materská škola Montessori cesta sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Bližšie informácie o projekte: https://mpc-edu.sk/sk/pop2
Webová stránka ESF: https://www.esf.gov.sk
Srostredkovateľský orgán (SO): http://www.minv.gov.sk/