Podpora rodičov – Ďakujeme

Vzhľadom na našu snahu o zaradenie našej škôlky do siete školských zariadení podporovaných štátom, sme oslovili rodičov s prosbou o vyjadrenie ich názoru na naše občianske združenie.

Doručené 14.3.2020

Nerozumiem politike ani procesom pri zriaďovaní škôlky ale rozumiem mojim deťom a viem prečo sme sa rozhodli dať nášho syna práve do tejto /ne/škôlky a chcem Vás poslancov, ako našich reprezentantov v mestskom zastupiteľstve, poprosiť o vypočutie nášho hlasu a dôvodov, prečo považujeme našu škôlku za hodnú podpory.

Možno je tých dôvodov trochu viac ale ako všetci rodičia, aj my chceme pre naše deti to najlepšie a aj preto, sme nevyberali podľa miesta bydliska ale podľa toho, čo považujeme za kľúčové:

Ľudia

prostredie a pomôcky nie sú všetko. Hľadali sme a našli sme pre nášho syna “druhý domov”, miesto s individuálnym a rešpektujúcim prístupom, v kolektíve učiteľov a detí, ktorí sú ako druhá rodina. Je to miesto kde sa dôveruje deťom, kde sa deti cítia bezpečne, kde fungujú hranice a sloboda vedľa seba, kde starší pomáhajú menším, kde Vás akceptujú takých aký ste a individuálne daností detí sú rozvíjané a podporované, kde každé dieťa postupuje svojim tempom, kde sa pri chybách nekritizuje a nehodnotní, ale hľadá sa cesta ako to napraviť, kde trpezlivosť a láskavosť učiteliek nemá hranice, kde mám ja sama chuť si zobrať koberček, aktivitu/pomôcku a nerušene s ňou pracovať, kde aj pani kuchárku všetci volajú familiárne babka, aj keď dodnes netuším prečo. Je to komunita, o ktorú nechceme nášho syna pripraviť.

Skúsenosti

tak ako sa hovorí, že ani Rím nebol postavený za jeden deň, tak ani táto komunita a celé jej fungovanie sa nezrodilo od rána do večera. Nemenej dôležité pre nás boli dlhoročné skúsenosti p. Marty Fudalyovej s deťmi a s montessori pedagogikou.

Jediné montessori zariadenie v Prešove,

ktoré má akreditovaného garanta na montessori pedagogiku

Montessori pedagogika

nás oslovila v prvom rade preto, že podľa nás vychádza z prirodzenosti dieťaťa a umožňuje mu v bezpečnom prostredí rásť a rozvíjať to, čo aktuálne ono samo rozvíjať chce. Jej zakladateľka strávila celý život pozorovaním a popisovaním správania veľkého počtu detí po celom svete a na základe toho vypracovala ucelený koncept vzdelávania, ktoré uspokojuje vnútornú túžbu detí učiť sa a byť kompetentné. Nechcem na tomto mieste písať referát o tejto pedagogike ale rada by som vybrala aspoň pár bodov, ktoré sú pre nás dôležité:

  • “Pomôž mi aby som to dokázal sám” ako motto montessori metódy: hľadáme spôsob aby dieťa samo zvládlo nejakú činnosť a nerobíme to namiesto neho
  • “Ruka je nástrojom ducha”: práca rukami je základom pochopenia vecí, javov, rozvoja myslenia a reči. Deti  “pracujú” so špeciálnymi pomôckami, pričom ich manipulácia s nimi veľmi baví a rozvíjajú tým rôzne vlastné kompetencie /koordinácia oko-ruka, sústredenie, kooperácia, jemná/hrubá motorika, pamäť, logické myslenie atď./
  • Autentické materiály- deti pracujú s reálnymi predmetmi a nepoužívajú detské napr. plastové náhrady alebo imitácie. Napr. deti majú reálny drez v ich výške, kde po sebe umývajú riad, riady sú porcelánové / sklenené, iné pomôcky zasa drevené, tak aby čo najviac zodpovedali realite, teda tomu čo používame my dospelý, k dispozícii majú metlu, zmeták, handru aby mohli upratať prípadnú nehodu pri práci atď.
  • Prostredie prispôsobené deťom – všetky pomôcky a aktivity sú v dosahu detí + ich veľkosť je takisto prispôsobená deťom
  • Podpora sústredenia – dieťa môže vybranú činnosť robiť nerušene ako dlho potrebuje, aktivity a pomôcky sú vytvorené tak aby izolovali konkrétnu zručnosť a dieťaťu tak umožňujú hlboko sa sústrediť len na tú jednu vec. /Príklad: keď dieťa pracuje s desiatimi kockami od 1 cm3 do 10cm3, kocky sú jednofarebné, pretože stelesňujú koncept veľkosti. Všetky ostatné kvality, ktoré s veľkosťou nesúvisia, ako napr. farba a tvar ustupujú do úzadia, nemajú pútať pozornosť dieťaťa, aby sa mohlo sústrediť iba na meniacu sa veľkosť. Izolácia vlastnosti umožňuje dieťaťu sústrediť sa na jeden jav, uľahčuje jeho vnímanie a chápanie./
  • Rozvoj vnútornej motivácie- podpora prirodzenej vnútornej túžby dieťaťa rozvíjať sa, pracovať, skúmať ale nie kvôli pochvale či inému hodnoteniu ale pre pocit spokojnosti po vykonaní nejakej činnosti
  • Slobodná voľba práce: dieťa samo rozhoduje, akú pomôcku si vyberie, s kým bude pracovať, či sa pripojí do spoločných aktivít alebo ich bude z bezpečia pozorovať atď.
  • Pravidlá a systém: pomôcky majú svoje miesto, aktivity svoju postupnosť, deň má svoje míľniky a to dáva deťom pocit istoty a predvídateľnosti. 
  • Vekovo rozdielna skupina- v jednej triede sú spolu deti od cca 3 do 6 rokov. Mladší sa učia od starších, pozorujú ich a zapájajú sa do aktivít, starší zasa pomáhajú mladším a zároveň si vysvetľovaním precvičujú svoje vedomosti, empatiu a komunikačné zručnosti. Veď v každom prostredí, okrem školského, sa aj my stretávame s ľudmi v rôznom veku a preto je aj táto skúsenosť pre deti prínosná.

Toto všetko sme našli na jednom mieste, práve v našej /ne/škôlke, ktorá si zaslúži byť aj skutočnou škôlkou. A myslím, že aj naše deti si zaslúžia stabilitu, istotu a podporu nás dospelých, lebo oni sú naša budúcnosť. A ak mám byť tak trochu aj lokál patriot, aj tretie najväčšie mesto Slovenska si zaslúži mať škôlku reprezentujúcu alternatívny prístup k vzdelávaniu, ktorá bude prístupná pre všetkých. Kontakt, prípadne iné informácie nájdete na tejto stránke https://montessoripo.sk/

Za vypočutie nášho hlasu Vám ďakujeme

Tatiana Dlugošová & Viliam Dlugoš a naši chlapci Danko a Šimon

Želáme Vám pekný zvyšok dňa.

Montessori cesta o.z.
Montessori cesta o.z.