Spolupráca – Stredná odborná škola pedagogická

S veľkým potešením sa chceme s vami podeliť o pozitívnu spätnú väzbu, ktorú sme prijali od p. Zuzany Kolpákovej

Milá p. Hamráčková

Spoluprácu s Vašou organizáciou a MŠ hodnotíme veľmi pozitívne. Komunikácia s p. riaditeľkou Fudalyovou je určite prínosom pre mňa aj pre našich študentov.

Oceňujem možnosť toľkých exkurzií na Vašej škole (myslím, že v novembri). Tým, že sme nechceli narušiť priebeh dňa, rozdelili sme žiakov na tri skupiny. Uvedomujem si, že to nemuselo byť. Nebolo to bežné riešenie a práve preto si vážime spoluprácu s pani riaditeľkou a všetkými ostatnými zainteresovanými.   
Žiaci mali možnosť byť v triede Montessori, priamo pri deťoch, komunikovať s nimi. Pozorovali spôsob hry a komunikácie detí medzi sebou, učiteliek a detí. Bolo pre nich prekvapením, aký kľud je v triede. Páčilo sa im, že si deti môžu sami pripraviť jedlo, že vidia tetu kuchárku, ktorá je milá a trpezlivo tiež vysvetľuje, čo robí.
Názory žiakov, ktorí porovnávali režim dňa v bežnej MŠ a režim u Vás sa tiež rôznili. Niektorých to upútalo veľmi, niektorým sa to tiež nepáčilo. Vyjadrili myšlienku, že ideálne by bolo aplikovať metodiku Montessori do bežnej MŠ – prístup učiteliek k deťom, vysvetľovanie, riešenie konfliktov, možnosť pracovať s reálnymi vecami v teréne….

S istotou môžem povedať, že sme mnohých motivovali ku premyslenej práci s deťmi. Z vyjadrení žiakov dedukujem, že „vidieť je stokrát viac ako počuť“.

25. marca prebehlo na našej škole školské kolo SOČ. Jedna práca žiakov 3. ročníka bola na tému Montessori metóda, vždy to bola výhoda. Venovali sa jej žiačky odboru sociálno-výchovný pracovník, ktoré metodiku Montessori vôbec nepoznali a počuli o nej iba z médií.
P. Fudalyová na môj podnet spolupracovala veľmi aktívne, ochotne a naplno ako školiteľ praktickej časti. Za to jej Ďakujem.

Vyzerá to jednostranne, no napriek tomu dúfam, že spolupráca s Vami bude naďalej možná a že aj my budeme v budúcnosti nejako môcť byť nápomocní Vám.

S úctou
Zuzana Kolpáková

Montessori cesta o.z.
Montessori cesta o.z.