Montessori Cesta o.z.

Naším cieľom je zviditeľniť Montessori pedagogiku na Slovensku a pripraviť naším deťom lepšie podmienky pre vzdelávanie.

Je čas

Poukázať na to, že svet sa vo všetkých odvetviach za posledné storočie radikálne zmenil a je čas na zmenu aj v príprave našich detí pre budúcnosť.

Začíname

Po prvotných krokoch a rokoch na dobrovoľnej báze sme sa v roku 2018 rozhodli založiť občianske združenie a pokračovať v našom úsilí priniesť pedagogiku Márie Montessori pre širší okruh detí.

Aktuálne

Aktuálne sa nám podarilo zazmluvniť väčšie priestory, ktoré nám umožnia realizovať naše plány. O priebehu našich ďalších aktivít vás budeme informovať na tejto našej novej webovej stránke.