Mária a Marián Hamráček

Sme manželia Mária a Marián Hamráčkovci – rodičia troch detí. Žijeme v dedinke pri Prešove. Pri výchove sme sa postupne našli v princípoch Márie Montessori. Snažíme sa mať na pamäti jej motto “ Pomôž mi, aby som to dokázal sám”.

Naša hlavná motivácia je snaha o kvalitné vzdelávanie našich detí s rešpektujúcim prístupom, v pripravenom prostredí bez strachu z hodnotenia.

Aj keď v podmienkach slovenského školstva to nie je jednoduché, snažíme sa hľadať možnosti, ako rozšíriť tieto myšlienky a získať väčšiu podporu. Našim cieľom je integrácia tohto v zahraničí overeného a prínosného spôsobu vzdelávania, aj v slovenskom školstve, s príkladom vo vyspelých krajinách ako USA, Poľsko, …